Artikulationsstoerung

Zaburzenia artykulacji (dyslalia) – zaburzenia fonetyczno-fonologiczne


Przez dyslalię rozumie się zaburzenia wymowy lub zaburzenia artykulacyjne. W takich przypadkach jedna lub więcej głosek jest błędnie wymawiana, przez inne głoski zastępowane lub po prostu pomijane.
- na przyklad: sygmatyzm - czyli seplenienie
- zamienianie glosek s, z, c, dz, i sz, ż, cz, dż - zastępowane są przez szereg : ś, ź, ć, dź ;
(szafa - śafa, żaba - źaba, czekolada – ćekolada....)

Przy pomijanie niektórych głosek lub zastępowaniu właściwych głosek innymi, bywa dziecko przez osoby obce z trudem rozumiane lub wręcz wcale nie rozumiane.