Artikulationsstörung

Mówienie przez nos


Rozróżnia się tu dwa zasadnicze typy zaburzeń mowy:
• Mówienie nosowo brzmiącym głosem, spowodowane nie w pełni rozwiniętym zamknięciem przestrzeni nosowej od przestrzeni ustnej;
• w tym przypadku mówi się o otwartym mówieniu przez nos;
• Mówienie głosem, w którym nie występują nosowe składowe brzmienia (głoski nosowe, takie jak „n”, „m”, „ng”); mówi się wówczas
• o zamkniętym mówieniu przez nos.
Może naturalnie wystąpić mieszane mówienie przez nos w przypadku kombinacji obu możliwości.