Dysgrammatismus

Dysgramatyzm oznacza błędne zastosowanie reguł gramatycznych w budowie zdania lub odmianie wyrazów.

Polega na:


• Tworzeniu niepełnych zdań/wyrazów
• Pomijaniu części zdań (np. orzeczenia)
• Stosowaniu błędnych form gramatycznych lub pomijaniu ich
• Błędnym stosowaniu rodzajników, przypadków, odmian.
• Przykłady: "Ich Katja bin."/ "Ball Straße rollt."/ "Mama heim gekommt."/ "...die Igels."