Możliwe zaburzenia mowy w wieku dziecięcym:


W bardzo krótkim czasie dzieci rozpoznają głoski, słowa i gramatykę swego języka ojczystego. Uczą się prawidłowego artykułowania i tworzą stosunkowo wcześnie kompletne zdania.
Kłopoty w tworzeniu mowy lub w jej rozumieniu mogą prowadzić do zaburzeń ogólnego rozwoju.
Dzieci z opóźnieniem w rozwoju mowy mogą mieć później problemy z opanowaniem czytania i pisania.
Do ewentualnych zaburzeń w rozwoju mowy dziecka należy zaliczyć:

• Opóźnienia i zaburzenia w rozwoju mowy

• Zaburzenia w artykulacji (Dyslalia) – zaburzenia fonetyczno-fonologiczne
• Terapia przy przyrośniętym wędzidełku podjęzykowym
• Zaburzenia audytywne

• ubogi zasób słów

• Ograniczone rozumienie mowy

• Zaburzenia gramatyki (Dysgramatyzm)

• Niepłynności mowy, jak jąkanie się i giełkot

• Zaburzenia w uczeniu się

Głównym zadaniem naszego koceptu terapii jest otworzenie dziecku nowej, bezstresowej „przestrzeni mowy”.Dziecko może tu odkryć w formie luźnej, zabawowej terapii zarówno samą mowę jak i radość z jej wykorzystywania.
Indywidualne zdolności i zasoby dziecka będą w ten sposób wzmacniane i wykorzystywane do polepszenia umięjętności mówienia.